Gu gồ đang theo dõi bạn những gì?

Mấy ngày nay, mình đọc báo mạng thấy rần rần vụ điện thoại Trung Quốc gửi thông tin người dùng. Bla bla bla…. Ít ai biết chính các bạn đang bị theo dõi mà...