Có nên Disk Clean-up khi dùng SSD không?

Ổ SSD sử dụng bộ nhớ flash NAND để lưu trữ dữ liệu. Ưu điểm của SSD là có tốc độ đọc ghi dữ liệu nhanh hơn nhiều lần so với HDD. Bạn nào...